I am a freelance photographer from Barcelona. I’m passionate about stories and exploring what’s going on around me.

Curiosity and the need to explain the reality have led me, on the one hand, to pursue a doctorate in biomedicine and, on the other, to photographically document events, conflicts and social issues, publishing in media such as the newspaper “La Marina” or the magazine “La Tornada”.

However, the external reality is not the only thing that concerns me, so it is my interior one. Part of this personal work has been exhibited in various exhibition halls and festivals (Foto Colectania, IEFC, Stripart, Mulafest, among others).

By the way, my versatility has led me to the world of video as well, doing advertising work for clients such as the Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. In addition, some of my short films have been screened at Foto Colectania and the ZumZeig cinema in Barcelona.

Soc fotògraf freelance de Barcelona. M’apassionen les històries i explorar el que passa al meu voltant.

La curiositat i necessitat d’explicar la realitat m’han portat d’una banda a realitzar un doctorat en biomedicina i, d’una altra, a documentar fotogràficament esdeveniments, conflictes i temes socials, publicant en mitjans de comunicació com el diari “La Marina” o la revista “La Tornada”.

Però la realitat exterior no és l’única que em preocupa, també la meva interior. Fruit d’aquesta vessant més personal la meva obra ha estat exposada en múltiples sales i festivals (Foto Colectania, IEFC, Stripart, Mulafest, entre d’altres).

Per cert, la meva versatilitat m’ha portat a endinsar-me en el món del vídeo, realitzant treballs publicitaris per a clients com l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. A més, alguns dels meus curts han estat projectats a Foto Colectania i al cinema ZumZeig de Barcelona.

Soy fotógrafo freelance de Barcelona. Me apasionan las historias y explorar lo que pasa a mi alrededor.

La curiosidad y necesidad de contar la realidad me han llevado por un lado a realizar un doctorado en biomedicina y, por otro, a documentar fotográficamente eventos, conflictos y temas sociales, publicando en medios de comunicación como el diario «La Marina» o la revista «La Tornada«.

Pero la realidad exterior no es la única que me preocupa, también mi interior. Fruto de esta vertiente más personal mi obra ha sido expuesta en múltiples salas y festivales (Foto Colectania, IEFC, Stripart, Mulafest, entre otros).

Por cierto, mi versatilidad me ha llevado a adentrarme en el mundo del vídeo, realizando trabajos publicitarios para clientes como el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Además, algunos de mis cortos han sido proyectados en Foto Colectania y el cine ZumZeig de Barcelona.

Obra exposada/projectada:

  • Projecció curtmetratge «Gèlid», cinema ZumZeig. Març, 2020. Barcelona.
  • Projecció audiovisual de “Ciutat Fragmentada” dins del cicle “El Proyector 2019 Escuelas de Fotografía” de Foto Colectania. Novembre, 2019. Barcelona.
  • Exposició col·lectiva dins del festival STRIPART 2019, FESTIVAL D’ART JOVE, de la sèrie “Animal Instinct”. Juny – juliol, 2019. Barcelona.
  • Exposició col·lectiva “About Abbott”, formada per alumnes seleccionats de l’IEFC, de la Goldsmiths, University of London, de la University of East Anglia i de la Kingston University. A l’edifici de l’IEFC (Barcelona). Febrer – març, 2019.
  • Exposició individual de la sèrie “OUT OF OFFICE”, a l’espai El Pati Verd (Barcelona). Setembre – desembre, 2018.

All pictures © David Aguinaga | 2020